Hayri Göymen

Mandıracılık sabır ve dürüstlük ister her kişinin mayası tutmaz bu meslekte.